NYHETER 

Grimsgård spores tilbake til 1500-tallet. Den ligger i Nesbyen sentrum. Dette var tidligere en storgard, som eide blant annet stavkirken på Nes. Gardstunet ligger i Gamle Nes som har kulturhistorisk verdi. Ole Olsen (1570-1624) eide Grimsgård og flere andre gardsbruk i Nes. Han hadde flere barn. En av dem var Helge Olsen. Han flyttet til Rustand i...

Gol kommune og Fylkesmannen i Buskerud har godkjent ny skogsbilvei fra Runda til Haavind skogen. Dette er viktig for å forbedre tilgangen til bruk av Dalføret til friluftsliv.