Setter i stand skogskoie

31.10.2019

Sommeren 2019 ble skogskoia i Sverigseter- skogan rehabilitert og satt i stand for bruk. Etter flere år med lekkasjer, råteskader og forfall ble det gitt tilskudd fra kommunen (SMIL midler) som grunnlag til finansieringen. Skogskoia ble brukt hver vinter til tømmerhogst for 50-80 år siden, og var en viktig driftsbygning for inntektene skogen og utmarken ga på garden.