Les mer om oss

Hallingnatten AS 

Driver bærekraftig fjellandbruk der kjernevirksomheten er utmarksnæring som jakt, fiske og overnatting i gardshus. Samt skogsdrift, kjøttfeproduksjon/melkedrift. Gårdsdriften er basert på gardene sine ressursgrunnlag fra fjell, skog og innmark. 


Rustand 

.Hallingnatten er det høyeste fjellet i området mellom Tunhovdfjorden og Hallingdal, nordvest for Norefjell. Toppen på 1 314 moh er det høyeste punktet i Nesbyen kommune.

Fjellgarden Rustand fra Nesbyen kommune danner grunnlaget for selskapet Hallingnatten AS. Fjellgarden strekker seg fra lia ovenfor Bromma, opp og forbi fjelltoppen Hallingnatten, frem til Numedal grense. 
Navnet Rustand betyr "den første rydning" og garden har vært i slekta fra 1604. 

Dagens eier har også overtatt flere skog- og utmarkseiendommer i Gol, Nesbyen og Flå. Hallingnatten AS forvalter og utvikler alle disse skog- utmark- og landbrukseiendommer. 

.Hallingnatten er det høyeste fjellet i området mellom Tunhovdfjorden og Hallingdal, nordvest for Norefjell. Toppen på 1 314 moh er det høyeste punktet i Nesbyen kommune.

kilde: Wikipedia

Jakt, fiske og beite i fjell og skog er stedbunden næring i Rustand. 


Bærekraft 

All virksomhet i Hallingnatten AS  baserer seg på følgende bærekraftprinsipper:

  1. Miljø og klima bærekraft
  2. Sosial bærekraft
  3. Økonomisk bærekraft.

Gardens naturressurser skal forvaltes og utvikles på en klok måte, og tilrettelegges for neste generasjoner. 

Vi bruker utmarken og fjellet til aktivt beitebruk fra vår til høst. Dette bidrar til å ivareta det kulturhistoriske landskapet. Aktivt beite i utmarken bidrar også til å binde karbon, og er et bidrag til FN's bærekraftsmål. 


Bildet er fra kulturlandskapet på fjellstølen Imle som er holdt i hevd i mange generasjoner. 


TA KONTAKT MED OSS

Hallingnatten AS

Brøtovegen 33, 3540 Nesbyen 

Telefonnummer

Helge Rustand 97149898

Ole Tarjei Rustand 41183406

E-post

post@hallingnatten.no