JAKT

Hallingnatten AS kan tilby deg forskjellige typer jakt i Hallingdal. Ta kontakt med oss så kan vi finne terreng og overnatting som passer. Vi har også slakteri for hjortedyr, og kjøleanlegg for lagring og mørning av kjøtt som kan benyttes. 

Elg

12.02.2020

Vi har eget jaktfelt som leies ut til jaktlag. Elgjakta starter 15. august og går frem til 31. januar. Jakttida er utvidet, tidligere var det fra 25. september til 23. desember. Sammen med elgjakta leies det ut hytte til jaktlagene.

Rype

12.02.2020

Rypejakt i fra skoggrensa til høyfjellet. Flott og majestetisk natur. Rypejakta starter 10. september. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Skogsfugl

17.12.2019

Attraktive terreng til skogsfugl. Her kan man benytte skogskoier i jaktterrengene. Ta kontakt for nærmere avtale om terreng, jakt-uker som er ledige og overnatting. Jakta starter 10. september, og går frem til 23.12.

Hjort

27.11.2019

Hjort i flere jaktfelt. Hjortejakta er utvidet fra 15. august til 31. januar. Ta kontakt med oss for terreng og tidspunkt.

Rådyr

19.11.2019

Rådyrjakt/bukkejakt i flere jaktfelt i Hallingdal. Kvote på til sammen 30 rådyr. Bukkejakta starter 10. august. Rådyrjakta starter 25. september. Jakttida går frem til 23. desember.

Hare

11.11.2019

Harejakt i fine jaktterreng i Hallingdal. Jakta starter 10. september, og varer frem til 28. februar. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å jakte hare.

Vi kan legge til rette for treningsterreng til hund. Kontakt oss for avtale.