Skogsfugl

17.12.2019

Attraktive terreng til skogsfugl. Her kan man benytte skogskoier i jaktterrengene. Ta kontakt for nærmere avtale om terreng, jakt-uker som er ledige og overnatting. Jakta starter 10. september, og går frem til 23.12.