Hallingnatten AS overtar Grimsgård

29.11.2018

Grimsgård spores tilbake til 1500-tallet. Den ligger i Nesbyen sentrum. Dette var tidligere en storgard, som eide blant annet stavkirken på Nes. Gardstunet ligger i Gamle Nes som har kulturhistorisk verdi. Ole Olsen (1570-1624) eide Grimsgård og flere andre gardsbruk i Nes. Han hadde flere barn. En av dem var Helge Olsen. Han flyttet til Rustand i 1604, og tok navnet Helge Olsen Rustand. I dag eies Rustand av 16. slektsgenerasjon etter Helge Olsen Rustand.