Overtar fjelleiendom på Nystølen i Nesbyen

11.12.2018

Helge Rustand har fått konsesjon på fjelleiendom i Nystølen i Nesbyen. Fjelleiendommen har beiterett og fiskerett i hele Nes Nordmark. Nes Nordmark har ca 50 fiskevann i fjellheimen, i hovedsak ørret. Fjelleiendommen har setervoll på Nystølen, som blir brukt til beiteområde fremover.