Overtar Haavind skogen i Gol

17.10.2019

Helge Rustand har fått konsesjon på kjøp av Haavind skogen i Gol. Dette er naboskog til Dalføret på 11500 da som ble kjøpt i 2015. Haavind skogen har veirett fra Søråsen-veien, og vil gjøre adkomsten inn til området enklere fra Gol. Haavind skogen vil bli driftet sammen med Dalføret.