Bygger ny driftsbygning

27.01.2020

Hallingnatten AS har fått godkjent bygging av ny driftsbygning for storfe på Bromma. Byggearbeidene gjennomføres i 2020 slik at driftsbygningen står ferdig til vinteren 2021.