Sverigseter skogskoie - utleid på åremål til 1.mai 2024

26.05.2023

Dypt i Sverigseter Skogan ligger skogskoia som ble brukt av tømmerhuggere i 30-40-50 åra. Skogskoia er nylig restaurert. Den har 1 soverom med 4 senger, stue/kjøkkenkrok. Det er ingen luksus her. Kun tett på naturen og dyrelivet. Det er vei frem til koia på sommeren.