Dalføret skogskoie

Gammel skogskoie sentralt i jakt- og fisketerrenget. Skogskoia restaureres. Den er også tilrettelagt for friluftsliv i et rekreasjonsområde i Gol.