Dalføret skogskoie

04.06.2019

Gammel skogskoie sentralt i jakt- og fisketerrenget. Skogskoia er restaurert i 2020/2021. Den er også tilrettelagt for aktivt friluftsliv i et rekreasjonsområde i Gol. Skogskoia brukes i dag til skogsdrift, fiskeaktivitet, jaktutleie, og friluftslivaktiviteter som Gol JFF har.