Skogskoie i Dalføret tilrettelegges for friluftsliv

07.02.2020

Hallingnatten AS skal rehabilitere skogskoia i Dalføret i Gol siden den er nedslitt, har lekkasjer og mye råte. Kommunen har godkjent i tillegg et tilbygg (takoverbygg) på 25m2. Med dette takoverbygget tilrettelegges det for mer friluftslivaktivitet.  Området brukes aktivt til undervisning, opplæring og kurs i jakt, fiske og friluftsliv. Gol JFF har brukt område i mange år, og gjør en flott jobb for barn og ungdom.