Skogskoie i Dalføret tilrettelegges for friluftsliv

Hallingnatten AS skal rehabilitere skogskoia i Dalføret i Gol siden den er nedslitt, har lekkasjer og mye råte. I den forbindelse er det er sendt søknad til kommunen om tilbygg på 25m2 med takoverbygg. Med dette takoverbygget tilrettelegges det for mer friluftslivaktivitet.  Området brukes aktivt til undervisning, opplæring og kurs i jakt, fiske og friluftsliv. Gol JFF har brukt område i mange år, og gjør en flott jobb for barn og ungdom.