Skogskoie i Dalføret tilrettelegges for friluftsliv

Hallingnatten AS skal rehabilitere skogskoia i Dalføret i Gol siden den er nedslitt, har lekkasjer og mye råte. I den forbindelse er det er sendt søknad til kommunen om tilbygg på 25m2 med takoverbygg. Dette tilrettelegges for friluftsliv. Området brukes aktivt til undervisning, opplæring og kurs i jakt, fiske og friluftsliv. Gol JFF har brukt område i mange år, og gjør en flott jobb for barn og ungdom.