Restaurering av stølsbu på Imle

21.06.2021

I et vakkert kulturlandskap innerst i fjellheimen på Imle ligger Rustand-setra. Midt på setervollen ligger stølsbua med god utsikt inn mot fjellheimen mot øst, sør og vest. Setervollen har vært i aktiv drift siden Rustand-slekta overtok garden i 1604. Sommeren 2021 startet restaureringsarbeidet av støslbua. Dette blir en perle i kulturlandskapet på Imle.