Ny og langsiktig avtale med Gol JFF

24.05.2020

Gol JFF har inngått langsiktig avtale om bruk av området i Dalføret i Gol til jakt, fiske, friluftsaktiviteter og kurs- og undervisningsaktivitet. Avtalen er over 5 år. Naturområdet er viktig for aktiviteten Gol JFF har for barn og ungdom i bygda.