Grimsgårdtunet Nesbyen - Utleid  

01.11.2018

Grimsgårdtunet ligger i sentrum av Nesbyen, i det historiske Gamle Nes. Nes historielag beskriver området slik: Gamle Nes er den eldste delen av Nesbyen sentrum. Området er i dag et levende bomiljø, men også en godt bevart del av Nes si historie som senter for embetsmannsstanden i Hallingdal. Her var tingsted, skysstasjon, poståpneri, overnattingsbedrifter og Hallingdals første butikk. Vi kan få innblikk i den historiske utviklingen til opphavsgardene i Nes, der Rukkedøla ga livskraft til dyr og mennesker, åker og eng. I tillegg til tømmerfløting, ga elva også kraft til møller, garveri og sagbruk.

2 leiligheter i hovedbygningen leies ut for langtidsleie. Ta kontakt for nærmere avtale. 

2 nye leiligheter bygd i de vernede bygningene ferdigstilles i 2023 for salg , og åpner for at flere kan oppleve dette historiske bostedet.