Overtar skog- og utmarkseiendom i Flå 

Helge Rustand har kjøpt en skog- og utmarkseiendom i Flå. Eiendommen strekker seg fra 650moh til 1000moh. Hallingnatten AS forvalter og utvikler denne sammen med øvrige landbrukseiendommer.