image description

Kløvtur til Reinsjøen 31. juli 2016 - med historisk reinsjødansBilde tatt av Astrid Eidal.
31. juli ble det arrangert kløvtur til Reinsjøen, og historisk reinsjødans med huldre og lur.
Turen startet på Buvassli og mange fulgte veien opp til Reinsjøen - som ligger i Flå, Nes og Nore og Uvdal.
Ved reinsjøen fikk alle oppmøtte se reinsdyr og huldre, spilt opp av lur.
Olav  Sveinsson fortalte om Reinsjødansen.  Historien handler om de som før i tiden, for vel 100 år siden, møttes på dansesletta ved Reinsjøen til trivelig lag

Se mer her: http://neshistorielag.org/reinsjofjelldansen/